สาระความรู้ด้านข้อเสื่อมและข้อเทียมสำหรับคนไทย

ผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบแผลเล็ก

ผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบแผลเล็ก (เนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย) (Minimally   Invasive Surgery-Total Knee Arthroplasty; MIS-TKA) การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมเป็นการผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีข้อเข่าเสื่อมในระยะสุดท้าย จัดว่าเป็นการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จมากชนิดหนึ่งในวงการศัลยแพทย์กระดูก วิธีการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบ่งได้เป็น 3 วิธี ได้แก่

1. แบบมาตรฐานดั้งเดิม(Standard Total Knee Arthroplasty)
2. แบบแผลเล็ก (เนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย) (Minimally Invasive Surgery-Total Knee Arthroplasty; MIS-TKA)
3. แบบแผลเล็กโดยใช้คอมพิวเตอร์นำร่อง (Computer Assisted-Minimally Invasive Total Knee Arthroplasty; CAS-MIS-TKA)

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมด้วยวิธีมาตรฐานดั้งเดิมสืบเนื่องมาจากหลักการที่แพทย์ต้องการเห็นภายในข้ออย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องเปิดแผลผ่าตัดให้มีขนาดใหญ่ ประมาณ 15-20 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถวางตำแหน่งและมุมของข้อเทียมได้อย่างแม่นยำ การผ่าตัดแบบนี้เป็นการผ่าตัดที่ทำกันมานานกว่า 40 ปี โดยที่ผลของการผ่าตัดก็ดีเป็นที่น่าพอใจ มีอายุการใช้งานยาวนานโดยที่ 90 คนใน 100 คนที่เข้ารับการผ่าตัดยังมีการใช้งานของข้อเทียมดีอยู่เมื่อเวลาผ่านไปนานกว่า 10 ปี แต่ก็มีข้อเสียคือ แผลผ่าตัดมีขนาดใหญ่ ไม่สวยงาม เมื่อเร็วๆนี้ได้มีผู้คิดวิธีการผ่าตัดแนวใหม่ จากเดิมที่แพทย์ต้องการเห็นภายในข้ออย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องเปิดแผลผ่าตัดให้มีขนาดใหญ่ เปลี่ยนเป็นการผ่าตัดที่ต้องการให้แผลมีขนาดเล็กที่สุดแค่พอที่จะใส่เครื่องมือผ่าตัดและข้อเทียมเข้าไปได้ ทำให้ขนาดแผลผ่าตัดเล็กลงและมีการทำลายเนื้อเยื่อรอบเข่าน้อยลง เรียกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย (Minimally   Invasive Surgery-Total Knee Arthroplasty; MIS-TKA) โดยผลดีของการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมด้วยวิธีมาตรฐานดั้งเดิม คือ แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กกว่า (8-9 เซนติเมตร) เมื่อเทียบกับแบบมาตรฐานดั้งเดิม (15-20 เซนติเมตร) เสียเลือดน้อยกว่า และคนไข้ลุกเดินช่วยเหลือตัวเองได้เร็วกว่า คนไข้พักฟื้น1-2 วัน ก็สามารถลุกเดินได้ เมื่อเทียบกับแบบมาตรฐานดั้งเดิมที่คนไข้อาจต้องใช้เวลาถึง 4-7 วัน กว่าที่คนไข้จะลุกเดินได้

โดยสรุป ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบแผลเล็ก (เนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย) ได้แก่

  • แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก 8-9 เซนติเมตร
  • เจ็บปวดน้อยกว่า
  • เสียเลือดน้อยกว่า
  • ลุกเดินได้เร็วกว่า
  • กลับบ้านได้เร็วกว่า

 

 


กายภาพง่ายๆ เพื่อคลายปวด
อาการปวดจากระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก จัดเป็นปัญหาที่สำคัญ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมเป็นอย่างมาก พบอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 10-25 ในประชากรทั่วไป และเพิ่มมากขึ้นตามอายุ โดยพบว่า...
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้คอมพิวเตอร์นำร่อง
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty; TKA) เป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีข้อเข่าเสื่อมในระยะสุดท้ายที่ไม่ สามารถ ประสบความสำเร็จได้โดยวิธีการรักษาอื่นแล้ว โดยแพทย์จะนำผิวกระดูก...
50 สาระ ชนะเข่าเสื่อม เนื้อหา ในหนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อม ตลอดจนแนวทางในการป้องกัน...